Afbestilling

Ved afbestilling senere end 14 dage før bestilt sejldato betales halv pris

Ved afbestilling indenfor 7 dage før bestilt sejldato betales fuld pris


Rengøring

Kanoerne skal afleveres rengjorte efter endt brug, ellers pålægges tillæg (se prislisten)


Skader 

Lejer er ansvarlig for evt. skader som ved grov uagtsomhed forvoldes på kano og andet materiel, samt evt. bortkomst af dette

Der ydes ingen erstatning for skader på lejer selv eller lejers ejendele under turen

For evt. skader på tredjemands ejendom forvoldt med kano, pagajer eller trailere, hæfter lejers egen ansvarsforsikring


REGLER VED KANO-SEJLADS

1. Bær altid redningsvest

2. Rejs dig aldrig op i kanoen

3. Tag det roligt, hvis kanoen vender forenden i den forkerte retning, – man kan sagtens sejle baglæns et stykke tid, uden at det gør noget. Forsøg langsomt at rette kanoen op igen

4. Hvis kanoen kæntrer: Bliv ved kanoen i åen – retvend den – tøm vandet ud, kravl efter tur op på land

5. Undgå beskadigelse af brinken og dens plantevækst, når kanoen sættes i eller tages op af vandet

6. Undgå sejlads ind i brinkerne med kanoens stævn. Ved landgang skal der altid lægges til med siden af kanoen

7. Følg altid strømretningen i vandløbet. Hold øje med lavvandede områder og sejl uden om disse, så grund-stødning undgås

8. Støjende og anden generende adfærd er forbudt. Undgå flok-sejlads. Hold mindst 25-50 m til nærmeste kano.

9. Det er forbudt at sejle i områder med siv og rørbevoksning, da dette forstyrrer og skader fuglelivet.

10. Sejlads er kun tilladt fra solopgang til solnedgang.

11. Konkurrence-sejlads er forbudt på alle åløb.

12. Modstrøms sejlads er forbudt.

13. Sammenbinding af kanoerne under sejlads er ikke tilladt – dette kan medføre kæntringer.

14. Landgang kun efter aftale med lodsejer eller hvor Vestjysk Kanoudlejning anviser dette.

15. Smid aldrig affald i naturen – tag det med dig.

16. Færdsel og ophold ved og omkring alle dambrug er strengt forbudt, da dette er privat område.

17. Vis hensyn til planter, dyr, fugle og andre mennesker, herunder bla. lodsejere og lystfiskere.

18. Børn under 16 år må aldrig sejle alene.

Vestjysk Kanoudlejning

Vestjysk Kanoudlejning er din trofaste kanoudlejer på Ansager Å, Ny Varde Å, Varde Å og Grindsted Å.

Giv jer selv en uforglemmelig dag på åen!

Nyhedsbrev

Kontakt

Kvievej 15

6823 Ansager

Telefon: +45 22 12 78 67

Mail: post@vestjyskkano.dk

CVR: 27576494

Privatlivspolitik