Afbestilling

Ved afbestilling senere end 14 dage før bestilt sejldato betales halv pris

Ved afbestilling indenfor 7 dage før bestilt sejldato betales fuld pris


Ændring

Ved ændring i ordren senere end 14 dage før bestilt sejldato betales halv pris

Ved ændring i ordren indenfor 7 dage før bestilt sejldato betales fuld pris


Forsinkelse

Alle kanoer skal være oppe af åen senest kl. 17.00. Skulle I blive forsinkede, er det vigtigt, at I kontakter Vestjysk Kanoudlejning med besked herom. Hvis ikke vi får besked om forsinkelse, forbeholder vi os retten til at udstede ekstra regning, kr. 395,- pr. påbegyndt time.


Skader 

Lejer er ansvarlig for evt. skader som ved grov uagtsomhed forvoldes på kano og andet materiel, samt evt. bortkomst af dette

Der ydes ingen erstatning for skader på lejer selv eller lejers ejendele under turen

For evt. skader på tredjemands ejendom forvoldt med kano, pagajer eller trailere, hæfter lejers egen ansvarsforsikring

Læs mere om regler og gode råd ved kanosejlads her.