Regler for fiskeri

  • Der må ikke fiskes fra den 1. november til og med den 15. april. (Åen er fredet).
  • Er man mellem 18 og 65 år skal man være i besiddelse af et fisketegn. Fisketegn kan købes her: Køb lystfisketegn
  • Snæbel, stalling og laks er fredet. (Skal genudsættes i åen – så vidt muligt i live).
  • Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.
  • Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.
  • Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager.
  • Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.
  • Mindstemål: Bækørred 30 cm. Gedde 60 cm. Ål 45 cm. Havørred 40 cm.
  • OBS! Kun hvis man er medlem af en forening (fx Varde Sportsfiskerforening), som er medlem af Varde Å Sammenslutningen, kan man få del i den kvote på 160 laks, som ifølge bekendtgørelsen gives til Varde Å Sammenslutningen.
Ansager Å

Varde Sportsfiskerforening har aftalt med Varde Kommune at foreningen administrerer fiskeriet på alle de kommunalt ejede arealer, der grænser ned til et vandløb. Som led I aftalen kan du som borger i Varde Kommune fiske frit med én stang og snøre i perioden fra 16. april til 31. oktober i Ansager Å på den sydlige bred mellem Jernbanedæmningen og Sønderbro. På denne strækning er også den ene af Ansagers to handicapfiskepladser. Selvom du kan fiske frit, skal du dog have et fisketegn, hvis du er mellem 18 og 65 år

Kilde: Varde Sportsfiskerforening

Varde Å

Strækket er ca. 20 km langt. Vandløbet er fra 10-12 m bredt og de fleste steder ret dyb, normalt ca. 2 m. Åen er påvirket på hele strækket vest for Varde og op til byen af tidevandet. Dette er værd at have i baghovedet – der er ofte godt fiskeri på faldende vand. Åen er vest for Varde langt mindre reguleret. Den slynger sig stor og bred gennem det flade englandskab mod dets udløb i Ho Bugt.

Strækket fra Varde til Janderup er præget af det tidlige grønlænder fiskeri, men også om sommeren træffes blanke optrækkende havørreder, der vælger en række pladser på strækningen for at hvile før den sidste tur mod pladserne øst for Varde. På den øverste del af strækket fra Sig til Varde har åen sit naturlige slyngede forløb. På dette stræk findes gydebanker der benyttes af optrækkende havørreder og laks. Fra Karlsgårde til Varde er åen præget af reguleringer, men undervejs er der stadig mange fine sving.

Specielt ved golfbanerne hvor åen har fået nogle af sine oprindelige slyngninger tilbage. Strækket øst fra Varde er præget af sommer- og efterårsfiskeri efter havørreder, der fanges på stort set alle agn.

Der kan bl.a. købes dagkort ved Knæk og Bræk i Kræmmergade. Dagkort koster 90 – Børn under 12 kan ifølge kortholdere fiske gratis. Kontakt evt. formand Jan Porsgaard – 75 22 47 40. Husk laksen er totalfredet!

Kilde: Lystfiskeri.dk

Grindsted Å

Grindsted Å snor sig gennem landskabet og er kendetegnet ved at være et meget klarvandet vandløb. Der er et rigt insektliv, et paradis for fluefiskeren, men også for andre lystfiskere. Åen har en god bestand af bækørreder, gedder, samt stallinger – sidstnævnte er dog fredet. Der kan ligeledes fanges havørreder og laks, som har mulighed for at vandre frit fra Vesterhavet til vest for Billund.

Det er tilladt at fiske på fire strækninger af Grindsted Å:
Mølby – Eg, Bystykket, Kirkestykket, Utoft

Husk, at alle lystfiskere mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt fisketegn for at kunne fiske i de danske fiskevande. Fisketegnet kan købes online. Udover det obligatoriske fisketegn, har du også brug for et fiskekort, hvis du ønsker at fiske i vande som er lejet ud til lokale sportsfiskerforeninger. I Billund-området er det Grindsted Sportsfiskerforening, der står for fiskekortsalget.”

Kilde: VisitBillund